Abubakar Danlami Balarabe

关于

Abubakar Danlami Balarabe
因为成员:
2014年1月26日

角色(s) /专业(年代)

  • 护士

组织(年代)

  • Abubakar Tafawa Balewa大学教学医院,包奇
  • 无国界医生组织西班牙
  • 法戈的Vibra医院。

工作位置(年代)

  • 美国

人口(年代)

  • 其他弱势群体